Mica

Mica, dischi dischi, 0,15 mm di spessore, 9,5 mm di diametro (pacchetto di 20 dischi)

Mica,  quadrati, 0,15 mm di spessore, dimensioni 15 mm x 15 mm (pacchetto di 20 pezzi)